Tên đăng nhập
Mật khẩu          
Hỗ trợ online:
MR. Dũng
0913075135
Ms. Xuân
0983075135
Ms Huệ
0915343597
MR.thong
0916619578
Thông tin liên hệ:
ĐT: 08 62699550
Email: laoyi525@gmail.com
Số người online: 4
Số người đã online: 632211
Sản phẩm

MSP: 全自动机GSP1020(GST1020/1050) + UV 固化机GUV1020 + 收纸机GYS1020;
MÁY IN UV ĐỊNH HÌNH

MSP: FB9060A2
MÁY IN LỤA

MSP: FB1020
MÁY IN LỤA

MSP: BFF66400
MÁY IN FLEXO

MSP: RY-300E
MÁY IN FLEXO 8 MÀU

MSP: ZBS320
MÁY IN FLEXO 6 MÀU

MSP: HNH001
MÁY IN FLEXO UV